PROFIL GC

Sunday, March 1, 2009

SEBUTAN KOSA KATA

( e taling )
e...nak, e...dah, re...wang, cen...dol, pe...ka
( e pepet )
e...rat, e...mak, ben...dang, be...kas, ken...duri
Pastikan kalian menggunakan sebutan yang tepat terutamanya perkataan "peka" dan "erat". Jadikanlah Kamus Dewan sebagai sahabat kalian yang paling intim.

No comments:

Post a Comment