PROFIL GC

Monday, February 16, 2009

KATA SENDI "OLEH"

Kata sendi "oleh" tidak boleh digunakan apabila bertemu dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Namun, kata sendi "oleh" boleh digunakan jika bertemu dengan kata ganti nama diri ketiga.

KGND Pertama : aku, saya, beta, kita, kami ...
KGND Kedua : kamu, awak, engkau, tuanku, kalian ...
KGND Ketiga : dia, ia, nya, baginda, mereka ...

Nasi itu ditanak oleh saya. ( X )
Nasi itu saya tanak. ( / )

Gambar itu dilukis oleh engkau? ( X )
Gambar itu engkau lukis? ( / )

Lagu itu telah dicipta olehnya. ( / )
Derma itu telah disumbangkan oleh baginda. ( / )
Basikal itu ditunggang oleh adik. ( / )
Baju ini dijahit oleh ibu saya. ( / )

No comments:

Post a Comment